Webatt Page loading

loading icon

Franc Comino, CEO de Wattia Innova i Webatt Energia, va ser un dels protagonistes del programa de TV3 Revolució 4.0. El programa volia donar resposta a la pregunta Pot aguantar la Terra el ritme de la humanitat? i ha posat en el centre del debat dos conceptes claus: energia i sostenibilitat. Comino ha afirmat que “el futur és que tothom pugui fabricar energia i compartir-la”.

Revolució 4.0 va plantejar els problemes i les solucions de la revolució digital pel que fa a l’energia i la sostenibilitat. També va oferir dades molt interessants que ens han de fer reflexionar sobre l’ús que estem fent de l’energia i el paper que podem desenvolupar a partir d’ara com a consumidors i productors d’energia.

Per exemple, en els últims 70 anys la població de la Terra s’ha triplicat i cada vegada són necessaris més recursos en el sector de l’alimentació, el transport i l’energia.  D’aquesta manera, si no baixem les emissions de gasos al final del segle XXI la temperatura del planeta haurà pujat entre 3 i 4 graus.

 

Pedagogia a casa pel futur dels nostres fills 

 Franc Comino va llençar la primera idea  afirmant que “hi ha un factor importantíssim que és creure’ns que des de casa nostra, amb el petit que som en aquest món que estem vivint, tenim molt a fer. Per tant, jo crec que des del punt de vista de la pedagogia familiar hem d’aconseguir que els nostres fills pensin que tenen molt a fer dotant-se d’uns elements bàsics. I, a més a més, hem de transmetre passió per a que la resta de la gent ho faci. És vital per a que tots sumem cap aquesta revolució energètica. A més a més, el ciutadà té l’oportunitat de fer-ho des de sota per a que els de dalt facin cas”.

 

EspaiZero

Acte seguit, Revolució 4.0 va visitar EspaiZero, el laboratori energètic situat a Olot i seu de Wattia Innova i Webatt Energia, per saber com funciona el primer edifici autosuficient energèticament de l’estat espanyol.

Sobre EspaiZero, Comino ha afirmat que “la millor manera de poder fer que la gent cregui que la revolució és possible i que es pot fer des de casa és ensenyar-ho. Per tant, el que nosaltres vam crear va ser un repte. Penseu que a Olot estem des de menys 7 graus a l’hivern, fins als 42 graus a l’estiu que vam arribar fa 2 anys. Poder estar un any sencer dient que no consumim res d’energia externa és un somni per nosaltres. Portem moltes visites pedagògiques d’escoles, universitats inclús gent de Índia i/o de diferents punts d’Europa que han vingut per veure com carai podien estar persones un any sencer sent autosuficients energèticament”.

A continuació, la presentadora del programa Xantal Llavina ha preguntat directament a Franc Comino: Creus que és factible  una ciutat amb la majoria d’edificis com EspaiZero?

La resposta ha estat: “Nosaltres no pretenem que tothom faci un EspaiZero, és complex fer-ne un. A més, el més bonic és que si tens excedents energètics els puguis compartir amb el teu entorn més immediat. Hem de tendir a pensar que hem de ser el màxim d’autosuficients energèticament amb energies renovables. Hi haurà d’haver un balanç molt ben fet en els llocs on hi ha més capacitat de captació d’energia com pugui ser llocs fora de l’entorn urbà i que puguin compartir aquesta energia cap a l’interior. El futur immediat és energia distribuïda, que tots puguem fer un pool on puguem sumar cap a esdevenir fabricants d’energia i compartir-la entre tots plegats. Per tant, és un canvi de paradigma totalment radical.

 

Declaracions de Franc Comino a Revolució 4.0 de TV3 | Webatt

 

De pensar que tenim un punt que fabrica i distribueix, a molts de punts que poden fabricar i compartir. Per aquest motiu, és molt important que creguem que la sostenibilitat la podem fer des de casa i que ho visquem amb passió”.

A més, Comino ha afegit que “l’aparició del personatge de la Greta Thunberg a la portada de la revista Time i el sorgiment del moviment Fridays for Future és l’indicatiu de que la revolució ja hi és. Que la gent es comenci a donar compte de que com no fem coses a casa nostra al dia a dia i canviem els hàbits ens posaran aquest planeta per barret”.

En la darrera intervenció del programa, Franc Comino, ha assegurat “tècnicament hem d’arribar on hem d’arribar, tenim la tecnologia. Però crec que el gran repte que tenim tots plegats és un canvi cultural d’hàbits. Si no tenim aquests canvis culturals d’hàbits no arribarem on hem d’arribar i jo premio a les famílies que sumen cap a aquí”.

Àlex Marquina, col·laborador de Revolució 4.0, ha destacat una frase de Franc Comino en finalitzar el programa: “La millor manera de poder fer que la gent cregui que la revolució és possible i que es pot fer des de casa és ensenyar-ho”.