Webatt Page loading

loading icon

Estalvi d'energia

L’estalvi d’energia s’ha convertit en un dels objectius prioritaris de les polítiques de la Unió Europea per motius de sostenibilitat i de lluita contra el canvi climàtic. A més, el preu de l’electricitat s’ha disparat a Espanya un 40% en els dotze primers dies de 2019 respecte al mateix període de l’any passat. De la mitjana dels 45,11 € per megawatt hora (MWh) de l’any 2018 hem passat als 62,87 €. Cal afegir que el cost del kWh que proveeix la xarxa elèctrica tradicional ha augmentat en més d’un 70% en els últims 5 anys. En aquest context hem de treballar per aconseguir el màxim estalvi d’energia possible.

En l’actualitat, els costos de compra de l’energia de la xarxa se situen, aproximadament, en més de 20 cèntims d ‘€ / kWh per al client residencial i en 10 cèntims d’ € / kWh per a un client industrial. En canvi, amb una instal·lació d’autoconsum, els costos de producció estan entre 0,3 i 0,5 cèntims d ‘€ / kWh, en funció de la grandària de la instal·lació. Davant d’aquestes dades i aquesta tendència imparable es fa imprescindible adoptar mesures que impulsin l’estalvi d’energia

Existeix una dada concloent. Una casa sense una instal·lació fotovoltaica o sense emmagatzematge energètic genera el 100% dels seus costos d’energia. En canvi l’energia fotovoltaica els redueix en un 20-25%. I, si afegim l’emmagatzematge d’energia amb bateries solars de liti sonnen encara disminueixen més, fins al 80%.

Per tant, l’estalvi d’energia aconseguit per l’usuari domèstic és molt significatiu. Al cap de l’any, la despesa d’energia d’una casa de 400 m2 és d’un consum mitjà de 5.000 kWh, el que es tradueix en 1.250 €. Amb les bateries solars de liti sonnen la mateixa casa aconsegueix reduir el consum en 1.200 kWh, és a dir, 300 €. Tenint en compte el conjunt de tota la instal·lació fotovoltaica l’estalvi d’energia es traduiria en un estalvi econòmic de 900 € / any aproximadament.

El sistema sonnen disposa d’un algoritme que gestiona la informació energètica, la bateria en si i totes les necessitats d’energia de la instal·lació, tant parcials com globals. D’aquesta manera, tots els dispositius del sistema aconsegueixen una eficiència d’ús de fins al 100% d’energia. L’estalvi d’energia està garantit.

A més, la capacitat modular de les bateries sonnen dimensiona la instal·lació segons les necessitats reals del client. Les mides d’emmagatzematge van des 2,5 kWh a 45 kWh, capaços d’alimentar una casa independent, una casa multifamiliar o un bloc d’apartaments. La capacitat d’estalvi energètic de la instal·lació segueix intacta en cas de necessitar augmentar la potència energètica fins a satisfer la demanda. El sistema pot configurar-se en múltiples en blocs de 2,5 kWh com un clúster en cascada.

Calculi la seva instal·lació i estalvi d’energia!