Webatt Energia i GNE Finance faciliten les instal·lacions fotovoltaiques amb bateria a través d'un finançament que es paga sol

Webatt Energia i GNE Finance faciliten les instal·lacions fotovoltaiques amb bateria a través d'un finançament que es paga sol
Compartir

Webatt Energia ha arribat a un acord amb GNE Finance per oferir al mercat espanyol les millors condicions econòmiques de finançament als usuaris que vulguin passar-se a l'energia KM0. L'estalvi econòmic immediat aconseguit per la mateixa instal·lació d'autoconsum amb acumulació permet finançar la instal·lació a condicions atractives gràcies a un termini llarg d'amortització del préstec.

D'aquesta manera, Webatt Energia i GNE Finance faciliten el pas dels usuaris cap a una energia 100% sostenible, amb la possibilitat d’aconseguir a la seva llar una autosuficiència elèctrica fins el 95% i beneficiar-se d'una alta independència energètica.
GNE Finance és una entitat innovadora amb l'objectiu principal d’impulsar les reformes eco-sostenibles de cases, habitatges i edificis a tot Europa mitjançant el finançament de les mateixes.

Condicions del finançament

La proposta de finançament ofereix als usuaris, entre d'altres, les següents prestacions econòmiques:

 • Finançar el sistema d'autoconsum fotovoltaic amb acumulació gràcies a les bateries intel·ligents a partir de l'estalvi directe aportat per la instal·lació.
 • Possibilitat de triar entre quota fixa mensual amb un tipus del 6,5% o quota variable, amb un increment anual prefixat del 4%. Aquest increment resulta ser menor a l'increment mitjà del preu de l'electricitat experimentat a Espanya en els darrers 12 anys, que se situa en una mitjana anual del 6,3%.
 • Llarg termini d'amortització del préstec: de 5 a 12 anys.
 • Depenent de la modalitat escollida, l'operació podrà incloure o no una quota inicial d'entrada. L'import dependrà de la tipologia de l'habitatge i dels consums energètics de l'usuari.

Beneficis de l'autoconsum amb acumulació

És convenient subratllar els avantatges energètics assolits per l'usuari que inclou un sistema d'acumulació intel·ligent en la seva instal·lació fotovoltaica:

 1. L'estalvi en el consum d'energia de la xarxa és immediat i molt significatiu. Un cop finalitzat l'any, el consum mitjà d'electricitat de la xarxa en un habitatge de 200 m2 és de 7.000kWh, el que es tradueix en un cost total anual aproximat de 1.750 €. L'estalvi econòmic sumant una bateria intel·ligent sonnen és de 1.250 €/any.
  Per tant, l'usuari abonarà a la companyia elèctrica únicament 500 € a l'any, atès que situa el consum de xarxa en aproximadament uns 1.500 kWh, reduint aproximadament 5.500kWh.
 2. L'energia fotovoltaica sense acumulació redueix els costos d'energia d'una casa en un 20-25%. Si afegim l'emmagatzematge energètic per mitjà de bateries de liti aquests disminueixen fins a un 80%.
 3. Comptar amb una altíssima independència de la xarxa elèctrica (> 90%) ens situa fora de perill davant del continu augment de la factura de la llum que ha estat exponencial a Espanya en els últims anys.
 4. Una bateria permet dimensionar correctament la instal·lació solar; és a dir, no cal col·locar més panells solars dels estrictament necessaris.
 5. Ens evitarà resignar-nos a injectar a la xarxa elèctrica l'excedent energètic que produeixin els panells i que no consumim en el moment; també, de llargs i complexos tràmits amb l'empresa distribuïdora per intentar que se'ns reconegui aquesta energia. I, finalment, de ser compensats per aquesta energia, en el millor dels casos, a un cost inferior a la tercera part del preu que després paguem com a usuaris.

Compartir
twitterlinkedinyoutube-playinstagramfacebook-official