Sí, són les bateries intel·ligents el que li dóna veritable sentit a les instal·lacions fotovoltaiques domèstiques

Sí, són les bateries intel·ligents el que li dóna veritable sentit a les instal·lacions fotovoltaiques domèstiques
Compartir

Tractarem d'aportar aspectes clau a tenir en compte perquè cadascú prengui la seva decisió en funció de les seves necessitats i basant-se en dades reals.

Què aporta una bateria intel·ligent a una instal·lació solar domèstica?

1. Permet plantejar l'objectiu de ser pràcticament autosuficients.

Donat el fet que els panells solars no generen energia a la nit i redueixen significativament la seva producció en dies plujosos o ennuvolats, els propietaris han de consumir obligatòriament energia de la xarxa elèctrica convencional per cobrir les seves necessitats energètiques.

En canvi, amb una bateria intel·ligent es pot emmagatzemar energia durant les hores de màxima radiació solar per consumir 24 hores del dia 365 dies a l'any.

2. L'acumulació d'energia en la bateria permet que l'usuari no injecti a la xarxa directament, en cas d'existir, l'excedent energètic que no consumeix la seva instal·lació fotovoltaica. La companyia elèctrica li restarà en la factura l'import d'aquest excedent. No obstant això, el preu en euros d'aquest excedent dependrà del mercat energètic diari, de manera que la rendibilitat és imprevisible i estarà en funció de l'augment dels preus de l'electricitat. Recordem que a Espanya ha augmentat un 40% en els últims anys.

Posem un exemple real. El passat 20 de març, una instal·lació solar amb bateries intel·ligents a Espanya va autoconsumir el 96% de l'energia generada. Aquest dia l'usuari va aconseguir 1 € de descompte en la factura per l'energia injectada a la xarxa elèctrica.

3. En l'actualitat, els costos de compra de l'energia de la xarxa se situen, aproximadament, en més de 20 cèntims d’euro / kWh per al client residencial i en 10 cèntims d' euro / kWh per a un client industrial.

En canvi, amb una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum els costos de producció se situen entre els 0,3 i 0,5 cèntims d'euro / kWh, en funció de la mida de la instal·lació. Davant d'aquestes dades i aquesta tendència imparable es fa imprescindible adoptar mesures que impulsin l'estalvi d'energia.

4. L'energia fotovoltaica sense acumulació redueix els costos d'energia d'una casa en un 20-25%. Si afegim l'emmagatzematge energètic amb bateries solars de liti, com són les sonnenBatterie, disminueixen fins al 80%.

5. Una bateria intel·ligent permet dimensionar correctament la instal·lació fotovoltaica. És a dir, no cal col·locar més panells solars dels tècnicament necessaris.

6. Integració en smart homes. Existeixen en el mercat bateries solars, com les sonnen, que inclouen el protocol KNX, estàndard mundial de connectivitat de dispositius. Implica oferir als client una prestació de valor que permet la integració total en qualsevol llar intel·ligent i controlar tots els dispositius de manera molt més eficient i fàcil.

7. L'estalvi d'energia aconseguit per l'usuari domèstic amb acumulació és molt significatiu. Al cap de l'any, el consum mitjà d'electricitat d'una casa de 200 m2 és de 7000kWh, el que es tradueix en un cost total de 1.750 €.

Sumant una bateria solar de liti sonnen la mateixa casa aconsegueix reduir el consum de xarxa en 5.500kWh, és a dir, que pagarà a la companyia elèctrica només 500 € a l'any en lloc dels 1.750 € que pagava fins ara. L'estalvi econòmic anual és de 1.250 € / any aproximadament.

8. El fet de comptar amb una bateria d'acumulació solar permet a l'usuari la possibilitat de formar part d'una comunitat local d'energia. D'aquesta manera, diversos usuaris connectats en xarxa -consumidors / productors d'energia- podran compartir energia entre ells per no haver de recórrer, en cas necessari, a la xarxa energètica convencional.

A Europa aquest model energètic existeix fa temps i està en procés d'expansió. Les sonnenCommunities, per exemple, són una realitat consolidada a Alemanya. Als EUA i el Regne Unit estan en marxa altres projectes que cristal·litzaran en comunitats locals d'energia.

Pel que fa a Espanya ja està en marxa un projecte a ple rendiment de compartició d'energia d'instal·lacions fotovoltaiques amb autoconsum. El càmping resort La Ballena Alegre (Costa Brava) compta amb 40 bungalous connectats en xarxa des de l'any passat.

9. Canvi d'hàbits de consum energètic. L'energia consumida a l'habitatge la genera la pròpia llar, és de proximitat i no és contaminant. Comptar amb un sistema de gestió ajuda als seus integrants a fer visible el seu consum d'energia, adaptant-lo a criteris d'eficiència i estalvi, com són les franges horàries més convenients.

Prestacions tècniques de les bateries intel·ligents

Les bateries intel·ligents de liti també ofereixen altres prestacions tècniques que recomanen la seva instal·lació:

  1. Són escalables i flexibles. Poden afegir-se a la instal·lació fotovoltaica sense cap tipus de problema en cas d'augmentar les necessitats energètiques de l'habitatge com, per exemple, càrrega de vehicles elèctrics o la climatització de piscines.
  2. Després d'algunes setmanes d'aclimatació, les sonnenBatterie es familiaritzen amb els patrons de consum d'energia de l'usuari i, en funció de la informació meteorològica diària, es carrega en el moment més adequat. D'aquesta manera, es minimitzen les pèrdues de sistema fotovoltaic per aprofitar el màxim l'energia de la instal·lació.
  3. No necessiten ventilació.
  4. No emeten gasos perjudicials per a la salut, pel que poden instal·lar-se a qualsevol espai de la llar i integrar en el seu disseny i estilisme global.

Per tant, la resposta final a la pregunta anterior és sí. Les bateries intel·ligents d'emmagatzematge són necessàries si volem estalviar el màxim possible energèticament i econòmica, i maximitzar l'eficiència de les nostres instal·lacions fotovoltaiques domèstiques. El ROI global de la inversió realitzada a tots els espais -plaques fotovoltaiques + equips de acumulació- serà més curt.

Finalment, i no per això menys important, posem el nostre granet de sorra per fer possible la transició energètica i ajudem en la lluita contra el canvi climàtic.

Millorar les instal·lacions d'autoconsum està al nostre abast

Segons les estimacions de l'últim estudi de l'Observatori per a la Sostenibilitat, a Espanya hi ha 100.000 teulades solars, aproximadament. Estem molt lluny del líder europeu, Alemanya, que ja ha instal·lat plaques fotovoltaiques en 1,4 milions de llars. O d'Itàlia, situada ja en els 600.000.

José Santamarta, economista expert en canvi climàtic i autor de l'esmentat informe, recomana implantar a Espanya 1 milió de teulades solars per poder fer front als reptes climàtics i energètics més urgents de país.

Queda, per tant, molt camí per recórrer per poder equiparar-nos amb els nostres països veïns i complir amb els requeriments sobre transició energètica de la Unió Europea.

No obstant això, estem donant a poc a poc petits però significatius passos.

Exemples d'augment de les instal·lacions d'autoconsum a Espanya

Les instal·lacions d'autoconsum a Andalusia s'han multiplicat per 7 en 2019, tancant l'any en 2.700 unitats. En total compten amb una capacitat de generació de 32 MW. En 2018 es van comptabilitzar 382 instal·lacions.

A falta de comprovar si es compliran les previsions, l'Agència Andalusa de l'Energia estima destinar 10,7 milions d'euros addicionals a l'autoconsum d'energia solar als fons Feder ja aprovats el passat mes de desembre, destinats a accelerar la descarbonització de l'economia .

Un altre exemple el trobem a Extremadura. La Conselleria per a la Transició Ecològica i Sostenibilitat de la Junta està encoratjant la posada en marxa d'instal·lacions d'autoconsum. De quina manera? Facilitant la informació necessària als interessats sobre les diferents modalitats existents d'instal·lacions d'autoconsum, el procediment administratiu i la documentació que han de presentar per a la seva posada en funcionament, així com els tràmits que es necessiten per a la seva inscripció obligatòria en els registres administratius corresponents.

En canvi, si ens traslladem a les Illes Canàries ens trobem amb un projecte molt interessant.

A La Palma ha estat aprovat el Pla Insular per una Nova Cultura Energètica (PINCE), que preveu la instal·lació de panells solars per a l'autoconsum fotovoltaic a 20 llars, a més d'una mini estació hidroelèctrica i parcs eòlics. Tinguem en compte que a dia d'avui l'illa es proveeix majoritàriament d'energia mitjançant 10 motors dièsel a la central tèrmica de Els Guinchos.

Estem, per aquest motiu, davant d'un paradigma clar de transició energètica.

Altres illes com Arousa (Galícia), Eivissa, Mallorca i Menorca (Balears) ja estan en procés de desenvolupar agendes ecològiques per cristal·litzar el més aviat possible el full de ruta cap a la transició energètica.

Ara imaginem per un segon que a Andalusia, Extremadura i La Palma aquestes instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum afegeixen bateries d'acumulació intel·ligent amb les prestacions detallades anteriorment.

Quin seria el resultat? Les instal·lacions serien més o menys eficients energètica i econòmicament? Quin seria el paper del propietari d'una instal·lació fotovoltaica amb bateria, més actiu o passiu? Guanyaria en autosuficiència seva instal·lació, o no?

En definitiva, són necessàries les bateries d'emmagatzematge intel·ligent en les instal·lacions fotovoltaiques domèstiques?

Potser hem donat amb la gran pregunta que molts propietaris d'una instal·lació solar domèstica s'han fet alguna vegada.

Hem avançat la resposta a la primera meitat d'aquest article.

Acabem dient que les bateries intel·ligents són necessàries per maximitzar l'estalvi econòmic i energètic i aconseguir, així, la màxima autosuficiència possible, reduint de manera espectacular la dependència respecte a la xarxa elèctrica.


Compartir
twitterlinkedinyoutube-playinstagramfacebook-official