FAQ

Preguntes més freqüents

És legal l’autoconsum?

Sí, des de 2015 l’autoconsum ja és legal a l’Estat, després de l’aprovació del RD 900/2015. Es normalitza així un pilar bàsic per a la transició energètica que viu i impulsa la societat.

La instal·lació de plaques solars i bateries d’emmagatzematge passa a ser una opció indispensable per aconseguir l’èxit i el canvi cap a un nou model energètic basat en les energies renovables, no depenent de combustibles fòssils i lliures de gasos d’efecte hivernacle, les conseqüències dels quals ja estem patint.

Per a la vostra tranquil·litat, a Webatt ens encarregarem dels tràmits de registre de la vostra instal·lació perquè només us hagueu de preocupar de gaudir d’una solució adaptada al marc legal vigent.

Ho pot fer tothom?

Sí, només es necessita disposar d’un teulat orientat correctament al sud (també pot ser una bona opció si està orientat a est-oest) o la possibilitat d’instal·lar plaques solars que es puguin orientar correctament per a l’aprofitament de l’energia del sol.

A Webatt us oferim l’assessorament necessari per complir els procediments legals disposant de sistemes d’autoconsum adaptats a la normativa vigent (RD 900/2015).

Què necessitem per a iniciar-nos en l’autoconsum?

Un assessorament correcte és bàsic per iniciar-se en l’autoconsum per conèixer els conceptes bàsics i els dispositius adequats en cada cas, complint els requeriments de qualitat i fiabilitat necessaris per a una instal·lació amb una vida útil de més de 25 anys.

Per això, a Webatt oferim l’assessorament adaptat a cada necessitat, així com un estudi acurat del millor sistema per a cada requeriment, en funció de les oportunitats que presenta la instal·lació i el consum i generació necessaris per suplir la demanda, sempre amb equips amb les màximes prestacions per oferir la millor qualitat-preu disponible al mercat.

Quins costos té?

El cost d’un sistema d’autoconsum amb bateria de liti depèn de les necessitats que es vulguin cobrir, però evidentment no és poc significatiu, tenint en compte que és un sistema amb una vida útil de més de 25 anys. Un sistema bàsic pot tenir un cost aproximat a partir de 14.000€ i ofereix un estalvi en el consum d’energia del sistema i en la factura elèctrica des del primer dia.

Quins beneficis suposarà?

Els beneficis d’un sistema d’autoconsum són molts, tant des del punt de vista personal com generals.

El fet de generar la pròpia energia per cobrir una part important de les necessitats de consum ofereix un estalvi en la factura elèctrica. A més, es garanteix que l’energia utilitzada procedeix de fonts 100% renovables i de KM0, sense generar emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Aquest mateix fet, no generar emissions de gasos d’efecte hivernacle, suposa també beneficis globals, reduint la dependència de la societat dels combustibles fòssils i treballant per combatre el canvi climàtic. A més, reduint la dependència de la societat de la necessitat d’utilitzar recursos externs com els que es deriven del petroli o l’urani, s’afavoreix també la independència econòmica de la nostra societat, cobrint les demandes d’energia amb recursos propis.

Quant estalviarem en la nostra factura?

L’estalvi en la vostra factura dependrà del grau d’autosuficiència que vulgueu aconseguir, que pot ser des d’un petit percentatge fins al 100% del terme d’aquesta.

També es poden aconseguir descomptes en la reducció del terme de potència de la vostra factura si es combina el sistema d’autoconsum amb un consum correcte i una conscienciació en la utilització d’energia de la xarxa.

Com afecta un sistema d'autoconsum en el meu subministrament elèctric

No, el sistema d’autoconsum és un sistema paral·lel al funcionament correcte del vostre subministrament i, en cap cas n’afecta al servei.

Podem arribar-nos a desconnectar de la xarxa elèctrica?

L’exit de la transició energètica en la societat, per tal de poder-nos abastir d’energia de fonts renovables i respectuoses amb el medi ambinet, alhora que ofereixen la independència energètica de la zona/regió, passa per la col·laboració del màxim nombre d’actors en aquest mateix objectiu. Per això, la desconnexió de qualsevol instal·lació d’autoconsum de la xarxa elèctrica, es un pas enrere cap a aquest nou model de futur que hem d’assolir com a societat si volem seguir progressant. Per això des de Webatt, apostem per sistemes d’autoconsum connectats a la xarxa elèctrica, per aconseguir un model energètic més sostenible i eficient.

Per tant, si ens desconnectem de la xarxa elèctrica, fem un pas enrere en la transició energètica global. A més, la desconnexió es converteix en un greuge per a la nostra pròpia instal·lació perquè s’ha de sobredimensionar i en disminueix la rendibilitat. De la mateixa manera, sistemes autònoms i aïllats no seran mai tant eficients com pot ser un sistema de col·laboració energètica global com ofereix Webatt.

Amb el sistema d’autoconsum, canviarà el meu subministrament elèctric?

No, el sistema d’autoconsum és un sistema paral·lel al funcionament correcte del vostre subministrament i en cap cas n’afecta al servei.

Ens podem arribar a desconnectar de la xarxa elèctrica?

A Webatt apostem per sistemes d’autoconsum connectats a la xarxa elèctrica per aconseguir un model energètic sostenible i eficient. Per aconseguir l’èxit de la transició energètica, és a dir, per poder-nos abastir d’energia de fonts renovables i respectuoses amb el medi ambient i que ens garanteixen la independència energètica de la nostra zona, necessitem la col·laboració del màxim nombre d’actors amb aquest mateix objectiu.

Per això, si desconnectem la nostra instal·lació d’autoconsum de la xarxa elèctrica fem un pas enrere a l’hora d’aconseguir aquest nou model de futur que hem d’assolir com a societat. A més, la desconnexió es converteix en un greuge per a la nostra pròpia instal·lació perquè s’ha de sobredimensionar i en disminueix la rendibilitat.
phonetwitterlinkedinyoutube-playinstagramfacebook-official