Comunitats Energètiques Locals (CELS) a Espanya, estat de la qüestió

Mar 1, 2021
Comunitats Energètiques Locals (CELS) a Espanya, estat de la qüestió
Compartir

El passat 17 de novembre es va publicar la consulta pública prèvia de Comunitats Energètiques Locals (CELS) i es va tancar el termini de presentació d'al•legacions el 2 de desembre. Es tracta d'un procediment necessari davant la transposició de les corresponents directrius europees a l'ordenament jurídic espanyol.
Amb aquest objectiu l'IDAE ha organitzat una jornada tècnica amb l'objectiu d'identificar prioritats, reptes i les potencials mesures per poder superar-los.
Us convidem a descobrir l'estat de la qüestió de les Comunitats Energètiques Locals (CELS) a Espanya.

Abans de tot hem d'aclarir que en la consulta es fa servir el terme "comunitats energètiques locals" per capturar el conjunt de Comunitats Ciutadanes d'Energia (CCE) i les comunitats d'Energies Renovables (CER).
En els articles 2 i 16 de la Directiva UE 2019/944 sobre el mercat interior de l'electricitat pot trobar-se la definició, els drets, les obligacions i el marc jurídic favorable a el desenvolupament de les CCE.
En els articles 2 i 22 de la Directiva UE 2018/2001 sobre el foment ús energies renovables pot trobar-se la definició, els drets, les obligacions i el marc jurídic facilitador a el desenvolupament de les CER.

Context

Estem veient la posada en marxa d’iniciatives de participació ciutadana a tot Europa. De cara a l'any 2030 el repte primordial és promoure el paper proactiu de la ciutadania en la transició energètica a gran escala.
Tinguem en compte que els principals models de participació ciutadana d'avui són bàsicament tres: les cooperatives energètiques, les iniciatives municipals i els moviments ciutadans facilitades per sistemes "crowdfunding".
En els models de futur s'ha identificat una clau: la mobilització i la dinamització social. És a dir, donar poder al ciutadà i que sigui conscient que l'energia pot ser seva, generant-, consumint-, emmagatzemant--gràcies a sistemes d'acumulació energètica intel•ligent com sonnen- i compartint-la en CELS.

Un altre aspecte important és que els marcs jurídics a implementar atribueixen drets i obligacions als socis / membres i a les pròpies CEL i capturen diferents aspectes que els Estats membres han de garantir.
En aquesta taula queden tipificades aquestes variables:

Finalment, hem de conèixer els primers mecanismes de suport a les Cels que ja estan començant a Espanya:

• Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC)
_Mesura 1.13. Comunitats energètiques locals -marc normatiu
_Mesura 1.6.Marco per a desenvolupament d'energies renovables tèrmiques-promoció xarxes
_Mesura 1.2. Gestió de la demanda, emmagatzematge i flexibilitat
_Mesura 1.4.Desarrollo de l'autoconsum amb renovables i la generació distribuïda
_Mesura 1.14.Promoción de el paper proactiu de la ciutadania en la descarbonització
_Mesura 1.19. Generació de coneixement, divulgació i sensibilització
_Mesura 2.15. Comunicació i informació en matèria d'eficiència energètica
_Mesura 5.8.Innovación social pel clima

• Estratègia de Descarbonització a llarg termini (ELP) 2050
Capítol 7.1. "El paper de la ciutadania"

• RDL -23 / 2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica, mitjançant modificació de diversos articles de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, de l'Sector Elèctric.
En el seu Article 4.j. es defineixen les comunitats d'energies renovables

• Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
Sota política palanca 1, "Agenda urbana i rural i lluita contra la despoblació", línia d'acció 2, "Pla de rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana", comprèn un pla de transició energètica per a l'Espanya buidada, que pretén impulsar Cels, la rehabilitació i la regeneració i el suport a l'energia sostenible i assequible en municipis <5.000 habitants, com a palanca de generació d'ocupació i d'atracció d'activitat

• Estratègia Nacional d'Autoconsum, Estratègia d'Emmagatzematge, Accés a dades i evolució de sistema de comptadors elèctrics
Complementàries a el desenvolupament de Comunitats Energètiques Locals, que preveu la participació ciutadana com a motor tractor en major o menor mesura

• Document de treball "Guia per al desenvolupament d'instruments de foment de comunitats energètiques locals" (IDAE, 2019)

• Ajuts a la inversió de renovables tèrmiques i elèctriques FEDER
Es contemplen les comunitats Energètiques Locals com a beneficiaris i s'estableix un criteri organitzatiu per baremació

sonnen, referència mundial en comunitats locals d'energia
En l'actualitat ja existeixen 6 comunitats energètiques internacionals amb sonnenBatteries que comparteixen electricitat a tot el món agrupant unes 150.000 persones a Alemanya, Itàlia, Àustria, Suïssa, Estats Units i Austràlia.
D'aquestes, la més nombrosa és la d'Alemanya amb 30.000 usuaris capaços de generar i compartir 210 MW a l'any el que permet aportar de manera agregada serveis de balanç a l'operador de sistema i aconseguir ingressos extra per als consumidors.

A tot el món sonnen compta amb 50.000 sistemes instal•lats, dels quals 35.000 a Europa, cadascun amb una capacitat d'entre 5 i 15 kWh.
La xarxa total té una capacitat de fins a 300 MWh i el potencial per a subministrar electricitat a aproximadament 120.000 llars.


Compartir
phonetwitterlinkedinyoutube-playinstagramfacebook-official