Avantatges energia solar

Quins són els principals avantatges de l'energia solar fotovoltaica?

L'energia solar fotovoltaica proporciona una sèrie d'avantatges competitius, mediambientals i d'estalvi energètic a les instal·lacions que la fan destacar davant d'altres fonts energètiques, especialment les impulsades per combustibles fòssils.

1. Energia neta i no contaminant:

L'energia solar fotovoltaica està catalogada com a energia verda i neta, és a dir, no genera contaminació ni emissió de gasos d'efecte hivernacle. A l'no existir processos de combustió ni l'ús de matèries primeres fòssils no emet a l'atmosfera partícules contaminants i perjudicials per a la salut. És una de les principals possibilitats que tenim al nostre abast en la lluita contra el canvi climàtic.

2. Disponibilitat i font inesgotable d'energia:

Les fonts d'energia fòssils tenen data de caducitat. En canvi, el Sol no, al menys fins a uns quants milions d'anys. Segons L'Organització Meteorològica Mundial la llum solar que arriba a la superfície de la Terra és de al menys uns 120 watts per metre quadrat. La llum directa de el sol té una eficàcia lumínica d'aproximadament 93 lumen per watt de flux radiant, el qual inclou la llum infraroja, la visible i la ultraviolada; dona una luminància d'aproximadament 100.000 candeles per metre quadrat a la superfície de la Terra. A més, aquesta disponibilitat contínua de el Sol redueix la dependència d'altres països per proveir la població d'energia i habilita que zones remotes o de difícil accés disposin d'electricitat.

3. Perquè recomanem NO desconnectar-se de la xarxa?

Avui en dia una instal·lació d'autoconsum bé optimitzada pot aconseguir un 40% d'autosuficiència energètica instal·lant panells fotovoltaics i un 80% si hi afegim bateries (aprofitem tots els excedents quan no estem a casa durant el mig dia).
Òbviament podríem arribar a sobredimensionar la nostra instal·lació per arribar a un 100% d'autosuficiència, però el cost extra que representa cobrir aquesta seguretat de subministrament durant els dies de poca generació solar dispara el retorn de la inversió de manera exponencial.
Optar per instal·lar un grup electrogen que cobreixi aquests dies de poca generació solar és un sobrecost amb un retorn molt més elevat que consumir de xarxa durant els períodes de poca radiació solar. A més, perdem tot l'atractiu de tenir una instal·lació 100% alimentada d'energies renovables (i fins i tot comprar electricitat d'origen 100% renovable) Finalment, en diversos països d'el món ja és una realitat poder compartir els nostres excedents d'energia amb els veïns. Un exemple d'això són les comunitats energètiques. sonnenCommunity és tot un referent mundial en aquest aspecte tenint ja més de 150.000 persones compartint energia (https://globe.sonnencommunity.de). La Unió Europea acabarà imposant de manera estàndard i justa l'ús compartit de les xarxes de distribució per a cada usuari de la mateixa, potenciant així la figura de les famílies prosume (productora i consumidora alhora). Si no sumem tots aportant la nostra part d'energia renovable a sistema tindrem més difícil i més lluny aconseguir una societat neta i lliure de CO2. Si no formem part d'aquesta xarxa, no podrem gaudir d'aquesta gran revolució energètica que tenim ja a la cantonada de casa nostra.

4. Menor cost de producció:

La factura de la llum de l'usuari que compta amb una instal·lació solar fotovoltaica en el seu habitatge sortirà exponencialment més barata, de manera que el cost d'inversió inicial en la instal·lació queda amortitzada en un termini curt de temps. Més a Espanya, la factura de la llum s'ha encarit un 40% en els últims anys. A més, davant l'obligat compliment de les directives europees en breu serà possible compensar l'excés d'energia abocant a la xarxa nacional en xarxes comunitàries d'energia.

5. Manteniment senzill i barat:

Les plaques solars fotovoltaiques i altres elements de la instal·lació, com els inversors, no requereixen un manteniment especial. A el no comptar pràcticament amb peces mecànicament mòbils la possibilitat de produir trencaments és molt menor.

6. Versatilitat i flexibilitat:

La instal·lació dels panells solars fotovoltaics ofereixen una versatilitat i una flexibilitat que no disposen altres fonts renovables d'energia. Aquestes instal·lacions poden ser petites o de grans dimensions, escalables, adequades per a abastir les necessitats domèstiques d'un habitatge urbà o aïllada.

7. Facilitat d'instal·lació:

Els panells solars residencials són molt fàcils d'instal·lar a les teulades sense perjudicar el ritme i estil de vida residencial. No requereix ocupar cap espai addicional.

8. Durabilitat

La garantia de la producció d'energia dels panells solars es situa al voltant dels 25 anys i la vida útil propera als 35 anys. L'usuari ha d'assegurar que aquestes garanties provinguin de fabricants de qualitat contrastada.

9. Inexistent contaminació acústica:

Una instal·lació fotovoltaica és totalment silenciosa i no emet cap tipus de soroll. En conseqüència, la seva implementació és perfecta en zones urbanes i aplicacions residencials.

10. Smart grids:

L'energia solar fotovoltaica està especialment indicada per a implementar-se en les xarxes intel·ligents amb generació d'energia distribuïda, una de les claus que expliquen la revolució energètica.

11. Canvi de mentalitat social:

Al voltant de l'món més habitants decideixen instal·lar l'energia fotovoltaica per proveir d'energia les seves llars. A més, governs, administracions locals i empreses aposten, en diferents ritmes, per fonts d'energies netes.

12. Senzill desmuntatge i reutilització dels panells solars:

Les instal·lacions fotovoltaiques no generen residus i, de fet, els experts situen fins al 95% la quantitat dels materials que poden ser reciclats d'un sol panell.
phonetwitterlinkedinyoutube-playinstagramfacebook-official