Webatt Page loading

loading icon

Autoconsum fotovoltaic

L’autoconsum fotovoltaic fa referència a la producció individual d’electricitat per al consum propi mitjançant la instal·lació de panells solars fotovoltaics i bateries de liti que emmagatzemen l’excedent energètic. 

El cost dels panells d’energia solar fotovoltaica s’ha reduït espectacularment (un 80%) en els últims 5 anys gràcies als avenços tecnològics.

L’energia fotovoltaica permet,a dia d’avui, una altíssima eficiència en sistemes d’autoconsum per a habitatges i petites indústries. De fet, ja és la producció elèctrica més barata i la més instal·lada al món entre les fonts d’energia renovable. A més, l’autoconsum fotovoltaic encamina la revolució energètica cap a un model més sostenible i s’ha convertit en una peça clau en la lluita contra el canvi climàtic.

A Espanya s’ha derogat l’anomenat Impost al Sol mitjançant el Reial Decret Llei 15/18. Ja és més fàcil i rendible autoconsumir energia elèctrica sense “peatges” ni càrrecs a través d’una instal·lació fotovoltaica. Les instal·lacions domèstiques ja no han de demanar permís a les companyies elèctriques per connectar-se si volen abocar electricitat excedent a la xarxa. A més, el fet de disposar d’un comptador específic d’autoconsum fotovoltaic i la fi de l’obligatorietat d’apuntar-se a un registre simplifica moltíssim més el procés burocràtic.

El que maximitza el valor socioeconòmic de la generació descentralitzada és consumir en el punt de generació.

Per rendibilitzar el màxim possible una instal·lació d’autoconsum basada en energia solar la millor alternativa és comptar amb una bateria. Una bateria és un dispositiu d’emmagatzematge energètic que absorbeix el 65-70% de tota l’energia que genera la instal·lació solar fotovoltaica, aprofitant els excedents energètics generats durant tot el dia.

Així, proporciona l’electricitat necessària de manera contínua a l’habitatge o la petita indústria quan el rendiment dels panells disminueix en horari de tarda, nit, en dies plujosos o ennuvolats, etc. A més, una bateria en una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic permet controlar la potència de sortida de l’energia i estabilitzar la xarxa elèctrica suavitzant els pics de més demanda d’energia.

Calculi la seva instal·lació i estalvi energètic!