Webatt Page loading

loading icon

Arquitectes

Aquest plantejament minimalista coincideix plenament amb els pilars de l’anomenada arquitectura sostenible: la necessitat d’optimitzar els recursos i materials; la disminució de residus i emissions; la reducció del manteniment; l’explotació i l’ús dels edificis; l’augment de la qualitat de vida dels usuaris; la minimització del consum energètic; i l’ús de les energies renovables.

Less is more

Mies van der Rohe

Pare de l’Arquitectura Moderna al costat de Frank Lloyd Wright i Le Corbusier.

L’arquitectura en l’actualitat

L’arquitectura actual compta amb una innovació tecnològica de fàcil integració en qualsevol disseny i projecte residencial. A més, les prestacions faciliten la satisfacció dels reptes mediambientals i econòmics. Els sistemes d’acumulació intel·ligent d’autoconsum solar residencial redueixen la factura energètica mitjançant la instal·lació de fonts d’origen renovable. En concret, les sonnenBatterie s’erigeixen com el millor aliat de l’arquitecte. Segons els promotors immobiliaris i els prescriptors fomenten l’eficiència energètica dels edificis residencials i no generen una despesa innecessària d’energia. D’aquesta manera, els arquitectes tenen davant seu el repte de tecnificar l’habitatge -com ha fet el sector automobilístic-, sense per això repercutir en la bellesa ni en la funcionalitat del disseny arquitectònic.

La solució tecnològica de sonnenBatterie aporta tot el seu potencial en l’assoliment dels objectius de respecte mediambiental, sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic que tant preocupa a la societat en l’actualitat. I ho fa oferint una bellesa estètica i una integració total en l’arquitectura. Amb les sonnenBatterie els arquitectes sumen un nou suport a la seva comesa professional.

Les sonnenBatterie són una millora mediambiental

Els últims estudis certifiquen que els edificis, en tot el món, són els causants del 40% de les emissions contaminants.

A Espanya, segons un informe del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, el sector residencial acapara el 18% del consum total d’energia i és responsable del 8% de les emissions contaminants. Aquest percentatge se situa en el 12% si també hi afegim els edificis comercials i institucionals.

L’aportació de les sonnenBatterie a la sostenibilitat es manifesta des del moment en que acumulen l’energia generada durant tot el dia per la instal·lació fotovoltaica. L’habitatge consumeix sempre la seva pròpia energia verda i l’emissió contaminant és inexistent.

%

Emissions CO2